Rohan

Rohan ตำนานแห่ง ROHAN                เรื่องราวแห่ง ROHAN เริ่มต้นเมื่อมหาเทพ Ohn ได้สร้างโลกนี้ขึ้นมา และได้สั่งให้เทพบริวารทั้ง 5 สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา 5 เผ่า ซึ่งประกอบด้วย Humans, Giants, Elves, Halflings, and Dark Elves ซึ่งทั้ง 5 เผ่าพันธ์ ต่างก็อาศัยอยู่ในอาณาเขตของตนเอง                เมื่อมีสิ่งมีชีวิต ย่อมมีการขัดแย้งและการแย่งชิง ในเวลาต่อมาได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันภายในเผ่าของมนุษย์ (Humans) ทำให้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งได้แยกตัวออกไปและเดินทางไปอาศัยยังเกาะ Bahran ทางเหนือ ซึ่งพวกเขาได้กลายเป็นบรรพบุรุษของเผ่านักฆ่า Dhan ในเวลาต่อมา ด้านฝ่ายเทพเมื่อรับรู้ถึงความขัดแย้งของมนุษย์ มหาเทพ Ohn จึงได้สร้างมังกรขึ้นมาปกป้องอาณาเขตต่างๆบนโลก  

Read More