Home > CafeThai > CafeThai
CafeThai

CafeThai

เกี่ยวกับ CafeThai

โปรแกรม CafeThai เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์เพื่อบริหารจัดการร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ที่ทางทีมงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาขึ้นโดยการรวมเอาคุณสมบัติเด่นๆ ของโปรแกรมควบคุมร้านอินเทอร์เน็ต หลายโปรแกรมไว้ด้วยกันและพัฒนาให้ดีขึ้น ทำให้ CafeThai เป็นระบบบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและ
มีความเสถียรสูง ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างครอบคลุม
และมีการพัฒนา ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

โปรแกรม CafeThai Billing, โปรแกรม CafeThai Disk และ โปรแกรม CafeThai Update

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

โปรแกรม CafeThai Billing

โปรแกรม CafeThai Billing คือ โปรแกรมคิดเงินที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเสมือนผู้ช่วย ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ในการบริหารจัดการร้าน เช่น ระบบการคิดเงิน การขายสินค้า เวลาการทำงานของพนักงาน และการรายงานรายได้ ฯลฯ ซึ่งโปรแกรม CafeThai Billing จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ไม่ต้องประสบกับ ปัญหาเดิมๆ เช่น พนักงานคุมร้านโกง, ยอดสต็อกสินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง….

โปรแกรม CafeThai Disk

CafeThai Disk เป็นโปรแกรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้ดิสก์ หรือ Diskless ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านสามารถบริหารจัดการซอฟต์แวร์ในเครื่องลูกข่ายได้อย่าง สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยจากการติดไวรัสและมัลแวร์ เนื่องจากในระบบ Diskless คอมพิวเตอร์เครื่องลูกข่าย จะทำงานผ่านการโหลดข้อมูลเกม หรือโปรแกรมต่างๆ จาก Hard disk จำลอง หรือ Image file จากเครื่องแม่ข่าย….

โปรแกรม CafeThai Update

CafeThai Update เป็นโปรแกรมที่ช่วยอัพเดทเกมสำหรับธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ โปรแกรมจะอัพเดทเกมต่างๆ ทุกค่ายในคอมพิวเตอร์ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดภาระ และค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ลดเวลา และขั้นตอนอัน ยุ่งยากในการติดตั้งเกมใหม่ หรืออัพเดท Patch ใหม่และสามารถมั่นใจได้ว่าเกมในร้าน ได้รับการ Update เป็น Patch ล่าสุดตลอดเวลา…..

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่