Home > Winner IP Bonus > Winner IP Bonus
Winner IP Bonus

Winner IP Bonus

               บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด (Winner Online) เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตและเกม หรือ ร้าน NetCafé ที่มีส่วนผลักดันให้ธุรกิจเกมออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดให้บริการเกมออนไลน์ไปแล้วจำนวน 16 เกม ประกอบด้วย

               โดย บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์ใหม่ๆ อีกหลากหลายเกมในเร็วๆ นี้ เช่น King of Gun, Elite Force, Dragona, Show Time, Loco, MU Black เป็นต้น

               แผนการขยายการให้บริการของบริษัทนี้ จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากร้าน NetCafé ทั่วประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ Winner Online จึงได้จัดทำ “ระบบสมาชิก Winner IP Bonus” ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจและรายได้ของร้าน NetCafé

รายละเอียดเพิ่มเติม